zondag 8 maart 2015

Achilles Cools: De kauw


Bij Uitgeverij Atlas Contact verscheen in 2014 De kauw van de Belgische schrijver/beeldend kunstenaar/natuurfilosoof Achilles Cools. Ik las het boek met veel plezier.

Kraaiachtigen, zoals de kauw, zijn over het algemeen niet zo populair. Men vindt ze te groot, te zwart, te brutaal en te alledaags. Maar als je de moeite neemt om kauwtjes met een open blik te observeren, val je als een blok voor deze bijzonder intelligente en grappige vogels in hun zwarte ketelpakje.

Achilles Cools (1949) is al jarenlang gefascineerd door kauwtjes en gaat daar wel erg ver in. In de Kempen leeft hij te midden van een flinke kolonie kauwen en heeft hij een toren gebouwd waarin de vogels nestelen. Hij heeft vriendschap met deze dieren gesloten en hij probeert ze oprecht te begrijpen om zo (indirect) inzicht te verkrijgen in het menselijk gedrag. Waarbij het overigens beslist niet zijn bedoeling is om menselijke eigenschappen op het dier te projecteren.

Zijn levendige beschrijvingen en anekdotes getuigen van een groot inlevingsvermogen en vooral respect en houden ons een spiegel voor. Kauwtjes zijn individuen met een persoonlijkheid zoals wij, ze kennen taal en dialect, emoties, hiërarchie, bedrog en spel, empathie en ze zijn levenslang trouw aan één partner.

Verwacht bij De kauw geen wetenschappelijke verhandeling. Het boek leest prettig weg en bevat onder andere beschrijvingen van het leven rond Cools' toren, 'menselijke' portretten van enkele kauwen, een kort verhaal en zelfs nog wat gedichten.

Ook in het kunstzinnig werk van Achilles Cools staat de natuur centraal en is er een ereplaats voor de kauw ingericht. Zijn website vind je hier.