donderdag 28 februari 2013

Ljipaai


Het gaat niet echt goed met de weidevogels. De aantallen van de meeste soorten nemen onrustbarend af. Er is sprake van een constante daling.  Dat is ook het geval met de kievit, een prachtig zwart wit getekende forse broedvogel met een puntige kuif. Vanaf 1996 is het aantal broedende kieviten met 52% gedaald.


In Friesland kent men de traditie van kievitseieren rapen. In de rest van Nederland is dit verboden, maar hier heeft het provinciaal bestuur een uitzondering gemaakt en een ontheffing afgegeven.
Omdat 2012 een heel slecht jaar was en er 18% minder kieviten geboren werden, roept Vogelbescherming op om een jaar geen kievitseieren te rapen. Faunabescherming heeft deze week een kort geding tegen de Provincie Friesland verloren. Vanaf morgen zal er in Friesland weer naar de eieren worden gezocht.

Provincie Friesland heeft  in de nieuwe vergunning voor 2013 zelfs toegestaan om nog meer eieren te rapen dan in 2012.  Maximaal 15 per persoon en 6307 eieren in totaal.

Voorstanders van het rapen vinden de protesten en bezwaren maar 'sentimenteel geneuzel'. Zij noemen dan de lange cultuurhistorische traditie, de nazorg voor het nest dat wordt gemarkeerd voor het maaien en het feit dat kieviten makkelijk tweede legsels kunnen afleveren. De mensen uit 'het westen' dan wel 'de stad' snappen niets van de natuur.

Tegenstanders wijzen erop dat een traditie of hobby niet ten koste mag gaan van een diersoort en dat de vroege, eerste legsels er niet voor niets zijn. Ze zijn sterker. En dat eieren uit het nest van een vogel roven niets te maken heeft met het 'snappen van de natuur'.

Misschien is het een idee om een foto te maken in plaats van de eieren mee te nemen?