woensdag 1 februari 2017

Vogels turven


Dit weekend vond de Nationale Tuinvogeltelling plaats, jaarlijks georganiseerd door de Vogelbescherming. Het leek ons leuk om weer eens mee te doen, al helemaal omdat we nu zo'n mooie tuin hebben waarin juist veel vogels te zien zijn, bijvoorbeeld pimpelmezen, koolmezen, lijsters en zelfs halsbandparkieten. Erg leuk vind ik de winterkoninkjes, waarschijnlijk omdat ze zo klein zijn, ongeveer een bitterbal.

Kortom, dat moest gaan lukken hier. De regels waren eenvoudig: tel een half uur lang de vogels in je tuin. Maar ze moeten wel echt "geland" zijn, overvliegende vogels tellen niet mee. En geef alleen het hoogste aantal op van een soort die je tegelijk hebt gezien, anders krijg je dubbelen.

Op zondagochtend zaten we er dus helemaal klaar voor. Ik had royaal voer gestrooid, ook op een nieuwe plek dicht bij struiken, want dat zouden de vogels prettig vinden, vanwege de beschutting. Het resultaat na een half uur tellen: 3 (drie) vogels. Allereerst het roodborstje dat dagelijks een paar keer komt aanvliegen en die wij, heel origineel, Robin hebben genoemd. En daarna nog twee andere vaste bezoekers, een echtpaar forse houtduiven. Dat was het. Verder niets, zelfs niet "onze" merel of de gang van 8 brutale kauwtjes die hier elke ochtend langskomt. Ik had sterk het gevoel dat er vanuit het struikgewas gegniffeld werd, om mij met mijn turfpotloodje.

De rest van de dag hebben we ook geen vogel meer gezien. Misschien was er een totale verzadiging opgetreden vanwege een enorm strooivoeroverschot tijdens deze twee tellingsdagen. Het is hier een behoorlijk vogelvriendelijke omgeving met waarschijnlijk een groot aantal meecalculerende zondagsornithologen. En voor de vogels was het natuurlijk op alle adressen sint maarten: je komt langs, zingt wat en krijgt lekkers.

In totaal waren er dit jaar 946.426 vogels geteld. Onze bijdrage: 0,0003169%