woensdag 6 maart 2013

Quagga


Dit is een quagga. Of beter gezegd was een quagga, want deze bijzondere zebrasoort is nu uitgestorven. Dat is op zich al treurig, maar het exemplaar op deze foto is extra treurig want het gaat hier om de allerlaatste levende quagga ter wereld. Het dier stierf op 12 augustus 1883 in Artis en daarmee was de hele soort dus van de aardbodem verdwenen. Ik vind het zelf tamelijk bizar, net alsof je een foto hebt van de laatste dodo of zoiets.


De quagga had niet, zoals de gewone zebra, zwart-wit strepen over het hele lichaam. Alleen de kop was zwart-wit gestreept. Het achterlijf was bruin en de poten waren wit of gelig.

Rond 1800 leefden er in Zuid-Afrika nog grote groepen quagga's, maar de kolonisten jaagden op de quagga's om het vlees en de huiden, er vonden meedogenloze massaslachtingen plaats. Daarnaast was er sprake van overbegrazing van de graslanden door vee. Rond 1878 is de laatste wilde quagga doodgeschoten. Er zijn geen pogingen ondernomen om de diersoort van de ondergang te redden. Toen de quagga in 1883 in Artis stierf realiseerde men zich pas later dat dit het laatste exemplaar was geweest. Het opgezette dier is via het Zoölogisch Museum Amsterdam in Naturalis terechtgekomen.